žaidimas

78407210

Taip žaidėm mes – širdis daužydami
Tai nuostabus šis nuodėmės žaidimas
Nuplėšk jausmus tarsi drabužį nevaržydamas
Šis švento Vito šokis, šis mūsų lengvas pamišimas
Sustok akimirkai, sustok ir juokis, juokis
Nes mūs gyvenimas teatras, dar ir šokis
Netyčia susitikom, kaip netyčia išsiskyrėm
Į puikų namą jausmo krištolinio spyrėm
Tarp duženų vienas kitą grubiai žeidėm
Atleisk, šiandien neatmenu jau tavo veido
Naktis užslinko, saulė nusileido
Tik nesakyk, kad susitikome per klaidą
Ateis pavasaris ir jis pakeis šį speigą
Ir atsistojęs prie namų sakysi: “Labas meile,
Įleisk mane. Savęs man be tavęs taip gaila“

 

2007 m. gruodis

rūkau

200551055-001

Rūkau seniai –
Jau šešasdešimt metų.
Esu gana sena,
Todėl velniai nematė.

Dar leiskit moteriai
Truputį parūkyti.
Galėtumėte patylėti,
Nieko nesakyti.

Palikit man silpnybę
Šitą vieną
Rūkyti po pakelį
Tik per dieną.

Jau ko aš nenorėčiau –
Tai numirt sveika.
Kad sveikai pasakytų:
“Viskas, pabaiga.“

Aš elegantiškai
Išeiti noriu
Ištirpt kaip dūmui
Lengvai ir besvorei.

O besisklaidant
Cigaretės dūmui
Sušukt patetiškai:
“Ate, pasauli,
Ir likite sveiki,
Mažyčiai malonumai“.

 

2007 m. gruodis

kaip aš be tavęs

200339816-001

Kaip aš be tavęs gyvenu?
Ne vietoj– kaip smėlis tarp pirštų
Seniai nesapnuoju sapnų
O kartai atrodo, kad mirštu

Aš kartais tave aptinku
Minioj judesių ir drabužių
Tuomet kaip maža sutrinku
Dingstu tarp garsių širdies dūžių

Tai, ką tau rašau – banalu
Už tai mane kritikai bara
Bet man taip rašyt malonu
Ir siųsti žodžius šiuos tau gera

Gyvent be tavęs taip ramu
Nors būtent ramybė man priešas
Gal bėgt nuo savęs iš namų?
Ar persipjaut ryt abu riešus?

Nors ne, tai ne mano dalia
Užbaigti šitaip ryšį tarp mūsų
Aš liksiu per amžius šalia
Ne kūnu, dvasia tyliai būsiu

 

2007 m. gruodis

mano Dievas

200251766-001

Tai mano Dievas
Supas mo medžiu
Aš juoką jo
Nuo paryčių girdžiu
Tu man sakai,
Jog taip nebūna,
Kad Dievas nesileis
Į šitą liūną,
Tau taip tikėjimo
Kaskart pritrūksta,
Man Dievo angelai
Juokauja, dūksta.
Tau paukščiai paprasti
Danguj gyvena,
Ant balto debesies
Ne angelai plevena.
Man ženklus siunčia
Iš aukščiau,
O tu sakai:“Aš netikiu,
Nes nemačiau“.
Bet man svarbiau,
Kad juos širdim
Jaučiau.

2007 m. gruodis

kas…

81990233

kas myli – tas ir mylimas
kas bėga – skubiai gaudomas
jei tu ant žemės – kilimas
atstumas šūvio – šaudomas
už šypseną – kankinimas
šaltu dušu išplaunamas
dejuoji, kad nemylimas
kad gaudai nesugaunamas
bet neatliepi šaukiamas
jei atsiliepi – tyluma
kaip kūdikis nelaukiamas
slepies į įsčių gilumas

2007 m. gruodis