Atsiduok, tegu tavo rankos atsimerkia tarytum akys
                                                                           Paul Eluard

Lyg lytėtum akim,
Uostum pirštais
Toks tas jausmas įaudrinęs

Visomis juslėmis
Visomis kūno linijom
Įelektrintos odos paviršium

“Tu kaip vėjas pavasario
Kiaurai mane perpūtei.
Dabar aš ligonis”, –
laiške parašyta.

2011 m. birželis

Reklama