miestas

200460270-001

Tu šiandien išsipuošęs, mano mieste
Ir žmonės šventiniai gatves šlifuoja
Tik aš ir tu šiandieną čia nepakviesti
Todėl ir maišomės visiems po kojom

Esu viešnia, tačiau ne savo šventėj
Ir tu svetys, tačiau nelauktas ir nekviestas
Tikėjomės šiame mieste apsigyventi
Rytais kavinėj valgyt bandeles su sviestu

O mums kažkas sukrovė lagaminą
Ir įdavė po bilietą į vieną pusę
Neleido atsisveikint su kaimynais
Ir skubiai įsodino į senutį autobusą

 

2007 m. vasaris

į žemę

83677925

Kai laiko nebėra. Kai jo neliko.
Kai laikrodžiai sudužo į šukes
Sustoju aš nuoga ant lauko pliko
Į žemę ištiesiu rankas

Viena kaip kūdikis mamos pilve
Tik skirtumas – jam šilta ir tamsu
Šaukiu aš Dievą, Sūnų ir save
Šaukiu, kad jis yra, kas aš esu

Šaukiu taip garsiai, kad nebegirdžiu
Kaip sprogsta medžiai, skleidžias gėlės
Viena, nuoga, šviesoj, esu!
Ir šaknimis ištysta pirštų pagalvėlės

Skverbiuosi vis tolyn į žemės širdį
Įaugu aš į ją giliau negu giliai
Ji priėmė mane, jinai mane išgirdo
Ji žada man: “Tu gausi viską, jeigu nebijai“.

 

2009 m. vasaris

sese

3454-000010

Neverki, sese – mums šypsosis saulė
Kaip cukrus debesys ištirps danguj
Šiek tiek iš laimės girtos po pasaulį
Basom, šlapiais plaukais lietuj

Su saule lyja – taip keistai atrodo
Ir šaukiam, kad karaliau, duonos neturi!
Mes tokios šlapios ir lietuj vienodos
Kad peršalsim ir sirgsim švelniai vis bari

Mus gimdė motinos skirtingos
Ir ne tie patys buvo mūs tėvai
Bet tas ryšys tarp mūsų ypatingas
Mums ir tylėti, ir kalbėt gerai

Širdim jaučiu – žinau, kada numirsi
Tuomet numirs dalis manęs
Bet po mirties mes į tą patį virsim
Į ką? Nepyk, bet nežinau kol kas

 

2009 m. vasaris

vienišė

sokiai

Moteris išblyškusia širdimi
Įsileidžia naktį į savo rūbus.
         Paul Eluard “Mano meilės širdyj“

Liejas vynas ir juokiasi moterys
Šventė skamba per miestą tranki
Tik vienišė prieš miegą su poteriais
Guodžias tuo, kad per daug išranki

Kad mylėta be galo, be krašto
Ir dainuota lig pat paryčių
O dabar prieš akis Šventas Raštas
Nesigirdi naktinių svečių

Jaunos dienos prabėgo lyg vejamos
Nors ji bandė bėgles pasičiupt
Prašo: “Darkart pašokt per gyvenimą
Ir numirt lig pirmųjų gaidžių“

 

2009 m. vasaris

apyrankė

apyranke

Pasirėmei ranka prie seno stalo
Kažką rašei, braukei ir vėl rašei
Apyrankė sunki, iš šalto vario
Ją užsimauti švelniai paprašei

Užnėrei tarsi antrankius atsargiai
Vos vos paliesdamas rankas
Ir sustingai – toks senas ir pavargęs
Ir pasakei: “Nesugavau tavęs kol kas“

Apyrankė nuslydo it ledinė
Ir nuriedėjo žvangiai po stalu
Kaip galimybė mūsų paskutinė
Kol neprispaudei jos batu

 

2009 m. vasaris

jei paliesi

83988923

Šiąnakt manyje butelis vyno
Ir pašėlusiai žydintys sodai
Jei paliesi (jausmais juk ištvino?)
Vaisiais megsis žiedeliai spalvoti

Trykš gyvybės ištrūkęs šaltinis
Radęs kelią tarp kieto akmens
Galvą glausiu minkštai prie krūtinės
O aplinkui gegužis šiurens

Ir toks sapnas tarsi realybė
Užvaldys ir įtrauks mus abu
Mes ne žmonės, kažkokios būtybės
Su sparnais ant bažnyčios stogų

 

2009 m. vasaris