gyvenimas vardu Algis

Gyvenimas lėtai mus, bet užtikrintai suvalgys
Galėtum būti dešiniajam, aš – kairiajam skruoste
Tą, kuris valgo, pavadinkim, tarkim, Algiu
Ir palinkėkim, kad kramtyt jam nepabostų

Kad nuoširdžiai žiaumojęs sodriai nusispjautų
Kur nors tenai, kur žalias minkštas pievų kilimas
O Algis pelenais barstytų galvą, atgailautų
Kad šitaip sumaitojo savo vaikus mylimus

2011 m. vasaris

gimę šokti

Pašok su manimi šią baltą dieną
Prieik ir pasakyk: “Aš gimęs šokti“
Mes šimtą metų šokome po vieną
Galbūt ir dviese galime išmokti

Virš seno parko krinta tingios snaigės
Ir kloja baltą kilimą po kojom
Kažkas prasideda, nors jau atrodė baigės
Šiandien mes tikim, vakar – abejojom

Rytoj, kas bus – abu nežinom
Dabar taip nuoširdžiai kažkur išplaukę
Maždaug tarp Amsterdamo ir Berlyno
Tarpukely išmėtę savo kaukes

2010 m. sausis

keleiviai keliasi

Žolių kilimu minkštu ridenasi
Mano rytas jaukaus apvalumo
Ir pavargę keleiviai jau keliasi
Naktyje išsiilsinę kūnus

Ima lazdą medinę į delną
Ir suspaudžia kaip grumstą artojas
Tiesias kelias it kilpa į kalnus
Kaip ir dienos tie žingsniai kartojas

Susipinusios mintys laisvėja
Plaukuose supas vasara oriai
Kažkodėl visad eiti prieš vėją
Kažkodel vis sustoti nenoriu

Ta kelionė it prarastas šokis
Neįvykęs, ilgai tik planuotas
Mano angelas medyje juokias
Pagalvojus – išties, kas čia tokio

 

2009 m. lapkritis

kas…

81990233

kas myli – tas ir mylimas
kas bėga – skubiai gaudomas
jei tu ant žemės – kilimas
atstumas šūvio – šaudomas
už šypseną – kankinimas
šaltu dušu išplaunamas
dejuoji, kad nemylimas
kad gaudai nesugaunamas
bet neatliepi šaukiamas
jei atsiliepi – tyluma
kaip kūdikis nelaukiamas
slepies į įsčių gilumas

2007 m. gruodis

kilimas

81535806

Paklok, patiesk mane prašau
Kaip brangų minkštą kilimą
Ateik kaip aš sapne mačiau –
Ten vyras ėjo aplankyti mylimą
Ir kaip jis jaudinos jaučiau
Ir kaip jinai prieš jį iškėlė pylimą.

Ir aš tuo pylimu kartu lipau
Lipau su juo pas šito vyro mylimą
Atnešk man kopėčias prašau
Ir tiesk, ir klok prie jųjų kilimą
Nes aš per nakt jo ilgesiu tapau
Tyla tapau, nes kenčiant tylima.

Ar jis užlipo kopėčiom pas mylimą?
Ar tu paklojai jam mane kaip kilimą?
Ir dar smalsu – iš ko ji statė pylimą?
Deja, ši informacija sapne nutylima.

 

2007 m. spalis