Viešpats tegul stebi mane ir tave, kai būsime vienas nuo kito atsiskyrę. Iš Biblijos

į tave per lašą, per rūką, per didinamąjį stiklą, per neapibrėžtą atstumą
į mane per sniegą, per miglą, per voratinklio šilką, per erdvę ir laiką
abiem akim atidžiai, vieną šiek tiek primerkus, trumpam užsimerkus
su atjauta ar meile, griežtai, taip pat reikliai, viliantis ir nieko nesitikint

dieną ir naktį, žiemą ir vasarą, kiekvienam žvaigždės plykstelėjime,
mėnulio pilnatyje, visuose saulėlydžiuose ir vandens raibuliuose,
tarp knygos eilučių, filmų titruose, priedainiuose ir paveiksluose,
intonacijose, litanijose, mantrose, choraluose, vaivorykštėse ir pašvaistėse

visur. visados. per amžius. tavo. mano. amen.

2011 m.  lapkritis

Advertisements