alfa ir omega

misiune

 

Tu kelio pabaiga ir jo pradžia
Tu mistinės dvi – alfa ir omega
Labai trumpam manam delne
Ilgam dabar, tačiau ne čia
[ir to DABAR ir ČIA nelieka]

Lengvai kaip pienės pūko šoky
[Ir sunkiai taip, kaip tu tik vienas moki]
Atbrisi tyliai pas mane ir pro mane
Pasauli, atsimerk ir juokis
Unhappy end sužibo ekrane

Su alfa, sprogstančia nuo nokstančių vilčių,
Su niekaip neįvykusia omega
Per tavo žodžių jūrą vėl brendu
Ir perbridus jau žodžių nebelieka
[bet nebelieka ir karčių kančių
tiesa pasakius, nieko nebelieka]

2007 m. liepa