parke

lapai

Šešėliai violetiniai po kojom
Vis bėga pirma arba paskui mus
O lapai krisdami dar pamojuoja
Lyg kviesdami. Toks vakaras ramus

Aksominis ir šiltas tartum švarkas
Bet lengvas ir išskydęs it migla
Šlavėjas parką švarina ir tvarko
O lapai jį apsupę lyg banga

Tuoj, regis, čiups šlavėją kaip šapelį
Įsuks į savo vandenis sraunius
O jis ramiai sau šluoja šitą kelią
Nutiesdamas mums kelią į namus

 

2009 m. spalis

niekas taip nemylės

200392226-001

Niekas taip manęs nemylės
Kaip tie toliai, kuriuos nebuvau
Niekas taip ilgesingai nekvies
Nors tenai tik sapnuos keliavau

Visos šalys ilgėjos manęs
Kvietė gerti iš jų vandenų
Pildyt savo visas svajones
Sapnuose aš šaukiau: “Ateinu!“

Tačiau dieną vis keitė naktis
Aš sėdėjau ant seno akmens
Ir ryški bei šalta pilnatis
Švietė kelią link mano rudens

 

2009 m. gegužė

šalti vandenys

sunset

 Cold, cold water surrounds me now
And all I’ve got is your hand
          Damien Rice “Cold water”
 

Tik šalti vandenys aplink
Ar dar girdi mane?
Ne apgaulingą mano “Dink”,
Bet po juo slypintį “Eime”?
Truputis saulės vandeny
Drungnam drungnam
Ar manyje tu gyveni?
Ar gyveni tik man?

Karštam lyg saulė vandeny
Cukrumi tirpstam mes
Ir vaikai grįžę purvini
Namuose nesuras

Ieškos jie mūsų vandeny
Indaujoj ir kieme
Mes amžinybėje jauni
Duokš ranką ir eime

 

2007 m. rugsėjis