ne mes

Ten buvom ne mes. Už lango stiklo
Išsitrynusiom kraštutinėm linijom
Tamsoje žybčiojo judesių daviklis
Vadinasi, blaškėsi materija. Lijo
Katėm ir šunim. Ne visur pila iš kibiro
Kitur lyja varlėm ir gyvatėm,
Valtimis ir statinėm. Lašai biro
Mes juos girdėjom, nematėm.
Aptirpę cukraus kvadratėliai
Dievo delnuose. Saldumas į vieną
Ir jau nieks neatskirs. Į viršų iškėlė
Per tarpupirščius sutekėjom į sceną

2010 m. liepa

atspindžiai

mes tik atspindžiai dangiškųjų mūsų
kurie vaikšto po du Dievo soduose
visuose veidrodžiuose, nutuptuose musių
mūsų nėra, ten ne mes, pasirodo

tik iliuzija esame, sapnas be miego
raibuliai suraukšlėję vandens paviršių
virstam cukraus vata, beskoniu sniegu
ir į kitą sapną, skrydy viską pamiršę

2010 m. kovas

it cukrus

76529060

Saldus it cukrus vanilino
Ir lengvas tarsi šokis
Gyvenimas neužkabino
Na ka gi – garsiai juokis

Sakyk, kad visa tai sakei
Jog perspėjai ne kartą
Aš nemačiau, o tu matei
Kaip visa tai neverta

Nei įkvėpimo, nei jausmų
Nei lengvo pamišimo
O aš toliau vėl gyvenu
Tik kur – tai nieks nežino

2009 m. rugsėjis

šalti vandenys

sunset

 Cold, cold water surrounds me now
And all I’ve got is your hand
          Damien Rice “Cold water”
 

Tik šalti vandenys aplink
Ar dar girdi mane?
Ne apgaulingą mano “Dink”,
Bet po juo slypintį “Eime”?
Truputis saulės vandeny
Drungnam drungnam
Ar manyje tu gyveni?
Ar gyveni tik man?

Karštam lyg saulė vandeny
Cukrumi tirpstam mes
Ir vaikai grįžę purvini
Namuose nesuras

Ieškos jie mūsų vandeny
Indaujoj ir kieme
Mes amžinybėje jauni
Duokš ranką ir eime

 

2007 m. rugsėjis